נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי הלברשטאם, משה

אליהו, מרדכי, ואחרים. "תוספת: גדולי הרבנים על הרדמה במילה" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 360-365.
הלברשטאם, משה. "בענץ נוכחות הנעל בחדר לידה" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 18.
אלישיב, יוסף, ואחרים. "דם טבורי – נספחים: התוויות לאיסוף וחוו"ד רבניות" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 22-24.
אפרתי, יוסף, ואחרים. "הרדמה במילה – שו"ת" ספר אסיא יא, עמ' 119-126.
אפרתי, יוסף, ואחרים. "הרדמה במילה – שו"ת" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 119-126.
הלברשטאם, משה. "נוכחות הבעל בחדר לידה – הלברשטאם" ספר אסיא ב, עמ' 126.