נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי פלג, משה

פלג, משה, ומשה שטרנבוך. "חוק מוות מוחי-נשימתי – דעת הגר"מ שטרנבוך (2)" קביעת רגע המוות, עמ' .
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "השלמות לספר קביעת רגע המוות" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 70-99.
שטינברג, אברהם, ומשה פלג. "חוק מוות מוחי-נשימתי: דעת הגר"מ שטרנבוך" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 224-225.