נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי יאקאב, משה צבי

יאקאב, משה, ועלי טל-אור( (טרטנר). "מכתבים למערכת – איסור עישון; זקנה ביהדות" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 85.
יאקאב, משה. "איסורו של הגרא"מ שך על עישון באולם הישיבה" ספר אסיא ה, עמ' 261.