נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי קורצטג, משה

דייטש, מתתיהו, ואחרים. "מכתבים למערכת – עישון; המאבד עצמו לדעת; ניתוחי מתים; מצוות פרו ורבו" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 89-93.
קורצטג, משה. "בענין שמירת הזרע לקיום מצות פריה ורביה" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 75-79.
קורצטג, משה. "שמירת זרע לקיום מצוות "פרו ורבו"" ספר אסיא ז, עמ' 294-298.