נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי שפירא, שמואל

שפירא, שמואל. "מכתבים למערכת: ברכת הגומל, מחלות נפש" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 42-43.
בוימל, יוסף, ואחרים. "בעניין עישון סיגריות בבית הכנסת ובבית המדרש – פסקי הלכה" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 79-85.