נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בר-אילן, נפתלי

בר-אילן, נפתלי. "היתר מלאכה בשבת מול מתן צדקה לצורך הצלת נפשות" חוברת אסיא קכג-קכד, 2022, עמ' 157-163.
בר-אילן, נפתלי. "בענין מי שתורם לב או כבד להשתלה" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 125-135.
בר-אילן, נפתלי. "חולה שיצרו תוקפו — (תיקון השמטה)" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 129-131.
בר-אילן, נפתלי. "תרומת מח־עצם – הבטים הלכתיים" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 59-71.
בר-אילן, נפתלי. "חולה שיצרו תוקפו" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 35-42.
בר-אילן, נפתלי. "בענין מי שתורם לב או כבד להשתלה" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 131-141.
בר-אילן, נפתלי. "חוטא שיצרו תקפו" חוברת אסיא קג-קד, תשע"ז, עמ' 51-56.
בר-אילן, נפתלי. ""אל יפתח אדם פיו לשטן" וטיפול CBT" חוברת אסיא קא-קב, עמ' 29-34.
בר-אילן, נפתלי. "השתדלות, בטחון ובדיקות סקר" חוברת אסיא צז-צח, תשע''ה, עמ' 109-120.
בר-אילן, נפתלי. "טיפול פסיכולוגי וכיבוד הורים" חוברת אסיא צה-צו, תשע''ה, עמ' 111-124.