נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי פרידמן, נתן צבי

פרידמן, נתן. "בדין אותנזיה – החשת המוות מתוך חמלה" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 43-44.
פרידמן, נתן. "ניסויים מדעיים בבעלי חיים לאור ההלכה" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 34-35.
פרידמן, נתן. "השתלת הלב – לאור ההלכה" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 9-10.
פרידמן, נתן. "השתלת הלב לאור ההלכה" ספר אסיא א, עמ' 200-201.