נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי פאלק, פסחאליהו

פאלק, פסח. "מד-חום חדש שמראה אותיות לפי חום הגוף (Fevertester) האם מותר למדוד בו בשבת" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 42-60.
פאלק, פסח. "מדחום חדש שמראה אותיות לפי חום הגוף (fevertester) – האם מותר למדוד בו בשבת" ספר אסיא ד, עמ' 83-108.