נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי טנדלר, משה דוד

לויקה, ג'ון, ומשה טנדלר. "Behavioral Genetics: The Quest for an Ethical Genome" JME 7,1, 2009, עמ' 14-22.
טנדלר, משה. "So One May Live" JME BOOK II, 2005, עמ' 415-421.
לוונשטיין, ישראל, ומשה טנדלר. "עוד על דעת הג"ר משה פיינשטיין בסוגיית המוות המוחי" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 229-230.
טנדלר, משה. "עוד על דעת הגרמ״פ בסוגיית המות המוחי" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 211.
טנדלר, משה. "So One May Live" JME 4,1, עמ' 22-25.