נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גוטמן, צבי

גוטמן, צבי. "הזנה מלאכותית ביום הכפורים" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 541-549.
גוטמן, צבי. "הזנה מלאכותית ביום הכפורים" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 130-140.
גוטמן, צבי. "הזנה מלאכותית ביום הכפורים" חוברת אסיא עז-עח, עמ' 7.