נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי רייזמן, צבי

רייזמן, צבי. "ביקור חולים וניחום אבלים באמצעות הטלפון" חוברת אסיא פא-פב, תשס''ח, עמ' 125-127.
רייזמן, צבי. "ביקור חולים וניחום אבלים באמצעות הטלפון" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 291-293.