נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי סושארד, צדוק שמואל

סושארד, צדוק. "מחלת איידס במשפחה" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 389-392.
סושארד, צדוק. "הקפאת זרע לקיום מצוות ״פרו־ורבו״ – שו״ת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 72-74.
סושארד, צדוק. "מחלת איידס במשפחה" ספר אסיא י, עמ' 100-104.
סושארד, צדוק. "הקפאת זרע לקיום מצוות פו"ר – שו"ת" ספר אסיא ז, עמ' 291-293.