נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אוחנה, ראובן

אוחנה, ראובן, ומרדכי הלפרין. "רשלנות רפואית או טעות בשוגג?" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 25-27.
אוחנה, ראובן. "רשלנות רפואית או טעות בשוגג?" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 196-198.