נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי קרליץ, ש"י נסים

בוימל, יוסף, ואחרים. "בעניין עישון סיגריות בבית הכנסת ובבית המדרש – פסקי הלכה" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 79-85.
אלישיב, יוסף, ואחרים. "טיפול בחולה סופני הנוטה למות" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 208.
אויערבאך, שלמה, ואחרים. "טיפול בחולה הסופני" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 45.