נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי רפפורט, שבתי

רפפורט, שבתי. "קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה – בעקבות הערותיו של פרופסור ד׳ מאיר" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 561-575.
רפפורט, שבתי. "קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 547-561.
רפפורט, שבתי. "ביאור דעת הגרמ"פ בסוגיית המות המוחי" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 29-31.
רפפורט, שבתי. "קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה – בעקבות הערותיו של פרופסור ד׳ מאיר" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 46-53.
רפפורט, שבתי. "קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 5-17.
רפפורט, שבתי. "כפיית הסכם בין בעל לאשתו להולדת ילד בהפריה חוץ-גופית" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 264-268.
רפפורט, שבתי. "קביעת רגע המות והשתלת אברים: "התזת ראש" פיסיולוגית" שו"ת עמק הלכה אסיא, ב (תשמ"ט), עמ' 220-230.
רפפורט, שבתי. "Genetic Engineering: Technology, Creation, and Interference" JME BOOK I, עמ' 167-170.
רפפורט, שבתי. "כפיית הסכם בין בעל לאשתו להולדת ילד בהפריה חוץ גופית" חוברת אסיא סז-סח, עמ' 126-130.
רפפורט, שבתי. "ביאור דעת הגרמ"פ בסוגיית המוות המוחי" ספר אסיא ז, עמ' 148.