נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי עמאר, שלמה משה

מצגר, יונה, ואחרים. "פרוטוקול מס' 7 מישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום ג' ד' תשרי תש"ע [22.9.09]" קביעת רגע המוות, עמ' .
עמאר, שלמה. "חוו"ד הרב שלמה עמאר – חוק מוות מוחי-נשימתי" קביעת רגע המוות, עמ' .
עמאר, שלמה. "דיני יוחסין כשהאם הפונדקאית נוכריה – שו"ת" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 100-102.
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "השלמות לספר קביעת רגע המוות" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 70-99.
מצגר, יונה, ושלמה עמאר. "החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל, תשרי תש"ע" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 243-246.
עמאר, שלמה. "חוק מוות מוחי-נשימתי: הראשון לציון הרב עמאר" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 223.