נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי שטרן, שמעון

מאיר, דוד, ואחרים. "מכתבים למערכת – מוות מוחי; הוצאת וולד לאחר מות האם; צום מיניקות ומעוברות ביוה"כ; טלטול וניוול המת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 183-195.
שטרן, שמעון, ויצחק זילברשטיין. "עוד על מתן מורפין לחולה סופני סובל" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 223-224.
שטרן, שמעון. "עוד על מתן מורפיום לחולה סופני סובל" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 193-194.
שטרן, שמעון. "טלטול גוסס למניעת ניוול המת" ספר אסיא י, עמ' 360.
שטרן, שמעון. "טלטול גוסס למניעת ניוול המת" ספר אסיא ח, עמ' 442-443.