נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי זיידמן, דניאל

זיידמן, דניאל. "מניעת הולדה של נושאי גנים פגומים – ברירה טרום הריונית (PGD)" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 400-405.