נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בראוטבר, חיים

בראוטבר, חיים, ואחרים. "קביעת אבהות באמצעים אימונוגטיים חדישים – בעיה הלכתית ורקע מדעי" חוברת אסיא לד, תשמ"ג, עמ' 6-19.
בראוטבר, חיים, ואחרים. "קביעת אבהות באמצעים אימוגנטיים: בעיה הלכתית ורקע מדעי" ספר אסיא ה, עמ' 149-162.