נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי טְכורְֹש, כתריאל פישל

טְכורְֹש, כתריאל פישל. "ביופסיות מנפלים לצורך בדיקות אנזימתיות" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 43.