נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי לוי-להד, אפרת

לוי-להד, אפרת, ומורן גל. "מוטציות בגנים BRCA1 ו-BRCA2 גנטיקה של סרטן השד והשחלה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 360-370.