נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי מזרחי, אבשלום

מזרחי, אבשלום, ומתי רונן. "סקירת היבטים צבוריים הקשורים ברפואות משלימות במספר מדינות (נספח ב')" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 379-450.