נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי מן העיתונות

, מן העיתונות. "Siamese Twins The Surgery: an Agonizing Choice – Parents, Doctors, Rabbis in Dilemma" JME BOOK II, 2005, עמ' 399-414.
, מן העיתונות. "משרד העבודה והרווחה – החזר כספי על היעדר פעילות" חוברת אסיא קיז-קיח (קובץ הקורונה – גל ראשון), 2020, עמ' 73.
, מן העיתונות. "בדיקות סוכר ללא דקירה" חוברת אסיא צט-ק, עמ' 209.
, מן העיתונות. "מן העתונות – השתלת לב בילודים מעוררת מחלוקת" חוברת אסיא פה-פו, תשס''ט, עמ' 46-47.
, מן העיתונות. "מן העיתונות – השתלת לב בילודים מעוררת מחלוקת" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 283-285.
, מן העיתונות. "איסור יחוד בחדרי רנטגן" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 381-385.
, מן העיתונות. "עיקור ללא ניתוח" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 282.
, מן העיתונות. "תביעות ייצוגיות נגד יצרני סיגריות" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 96.
, מן העיתונות. "עכשיו זה בטוח! – עישון פסיבי מסרטן" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 93.
, מן העיתונות. "חיים ללא עישון על פי התורה" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 89.