נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי וישליצקי, ל

וישליצקי, ל, ואחרים. "הערות ותגובות-קוראים כותבים" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 40-41.
וישליצקי, ל, וי. פריימן. "הערות ותגובות – התכתבות בנושא נסיעת רופא בשבת" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 34-36.