נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ברטוב, בנימין

ברטוב, בנימין, ודוד פוקס. "בשר מתורבת" חוברת אסיא קכג-קכד, 2022, עמ' 27-91.
ברטוב, בנימין. "Male Infertility – Scientific Background" JME BOOK III, 2011, עמ' 215-224.
ברטוב, בנימין. "Erectile Dysfunction and Male Infertility" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 19.
ברטוב, בנימין. "פוריות הגבר – רקע מדעי" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 125-132.