נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי לוינסון, ג'אי

לוינסון, ג'אי. "An Halakhic Reconsideration of Victim Identification" JME 4,1, עמ' 55-57.