נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ליבוביץ', יהושע

ליבוביץ', יהושע. "לתולדות בתי החולים היהודיים בירושלים" חוברת אסיא כב, תשל"ט, עמ' 26-34.
ליבוביץ', יהושע. "לתולדות בתי החולים היהודיים בירושלים" ספר אסיא ב, עמ' 199-204.