נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי מירון, יעקב

מירון, יעקב. "תגובה – הלכה ״פסוקה״ העומדת על כרעי תרנגולת: איזה בית דין מוסמך לדון בקביעת אבהות?" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 75-84.
מירון, יעקב. "איזה בי"ד מוסמך לדון בקביעת אבהות" ספר אסיא ה, עמ' 210-221.