נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי פליישמן, יעקב

פליישמן, יעקב. "AIDS Medical Background" JME BOOK II, 2005, עמ' 227-239.
קסירר, שלמה, ואחרים. "מכתבים למערכת: נסיעת רופא לתורנות מחוץ לתחום שבת; מוות מוחי; שתיית נשים מיניקות ביום הכיפורים; עצם הלוז" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 118-126.
פליישמן, יעקב. "AIDS – Medical and Halachic Aspects" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 26.
אויערבאך, שלמה, ואחרים. "מוות מוחי ע"פ ההלכה – שו"ת" ספר אסיא י, עמ' 323-325.