נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אדלר, מיכה

אדלר, מיכה. "נזקי עישון" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 90-100.
אדלר, מיכה, ויהודה שינפלד. "נזקי עישון" ספר אסיא ח, עמ' 325-335.