נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי הופמן, סיימור

הופמן, סיימור. "Halacha and psychological treatment: Dilemmas and conlifcts" JME BOOK I, עמ' 319-324.
הופמן, סיימור, ואחרים. "Increasing Clergy-Clinician Cooperation through Educatoin and Dialogue" JME BOOK I, עמ' 309-318.