נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אפלבום, ע

אפלבום, ע. "עקרונות הביצוע של ניתוחי לב" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 13-18.
אפלבום, ע. "עקרונות הביצוע של ניתוחי לב" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 5-9.
אפלבום, ע. "עקרונות הביצוע של ניתוחי לב" ספר אסיא ו, עמ' 15-19.