נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי קסלווק, אברהם

קסלווק, אברהם, ואחרים. "חיים יהודיים בביה״ח לחולים כרוניים – החשיבות בהדגשת נקודת מבטו של הקשיש" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 67-68.