נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי הראל, רותי

קסירר, שלמה, ואחרים. "מכתבים למערכת: נסיעת רופא לתורנות מחוץ לתחום שבת; מוות מוחי; שתיית נשים מיניקות ביום הכיפורים; עצם הלוז" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 118-126.
קוטק, שמואל, ואחרים. "עצם הלוז" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 62-63.
הראל, רותי. "עצם הלוז" חוברת אסיא נו, עמ' 125.