נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי סרלואי, שמואל מנחם

סרלואי, שמואל. "על תרומת איברים" ספר אסיא ט, עמ' 386-388.