נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי וויינברג, יחיאל יעקב

וויינברג, יחיאל יעקב. "בענין השתלת קרנית" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 27.
וויינברג, יחיאל יעקב. "הנהגת רבי ישראל מסלנט בשבת ויום הכיפורים תר"ט" חוברת אסיא קיז-קיח (קובץ הקורונה – גל ראשון), 2020, עמ' 100.