נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי Zimmerman, Deena Rachel

Zimmerman, Deena Rachel, וNaomi Englard-Schaffer. "Halachic Issues Raised by Reconstructive Breast Surgery" JME 8.1, 2011, עמ' 43-64.
Zimmerman, Deena Rachel. "Hormonal Intervention for the Prevention of Chuppat Niddah" JME 6,1, 2007, עמ' 11-14.