נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי רובינשטיין, שמואל תנחום

רובינשטיין, שמואל תנחום. "בדבר מכשיר שמיעה חשמלי בשבת" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 24-25.