נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי Dienstag, Aryeh

Dienstag, Aryeh, וPenina Dienstag. "Autonomy within a given scope, the opinion of Rabbi Shlomo Zalman Auerbach" JME 7.2, 2010, עמ' 20-30.
Dienstag, Aryeh, וPenina Dienstag. "Autonomy within a given Scope, the Opinion of Rabbi Shlomo Zalman Auerbach" JME BOOK III, 2011, עמ' 295-312.