נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי Englard-Schaffer, Naomi

Zimmerman, Deena Rachel, וNaomi Englard-Schaffer. "Halachic Issues Raised by Reconstructive Breast Surgery" JME 8.1, 2011, עמ' 43-64.