נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי Hulkower, Raphael

Hulkower, Raphael. "Can Eating an Unhealthy Diet be Halachically Forbidden? Is Trans Fat the New Smoking?" JME 7.2, 2010, עמ' 48-57.