נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי Robinson, Nina

Robinson, Nina. "Is it Ethically Acceptable, Legally Permissible and Halachic to use Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) to Select Desirable Characteristics?" JME 7.2, 2010, עמ' 4-12.
Robinson, Nina. "Is Non-selection of Disabled and Diseased Embryos Using PGD Ethically Acceptable, Legally Permissible and Halachic?" JME 7,1, 2009, עמ' 4-13.