נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי Sultan, Raymond

Reidler, Jay, ואחרים. "Letters to the Editor" JME 6,2, 2008, עמ' 67-70.
שבתאי, דוד, וRaymond Sultan. "Metzitzah b'Peh – Paradigm for Halachic Risk Taking" JME 6,1, 2007, עמ' 26-48.
שבתאי, דוד, וRaymond Sultan. "Metzitza b'Peh – Paradigm for Halachic Risk Taking" JME BOOK III, 2011, עמ' 138-173.