נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

אין להתערב בענייני חכמת הרפואה

שניאורסון, מנחם. "אין להתערב בענייני חכמת הרפואה" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 131.