נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

אין מחלוקת בשיטת הגרש"ז אויערבאך בהתייחסות למוות מוחי

, "אין מחלוקת בשיטת הגרש"ז אויערבאך בהתייחסות למוות מוחי" חוברת אסיא צג-צד, תשע''ד, עמ' 193-194.

אין מחלוקת בשיטת הגרש"ז אויערבאך בהתייחסות למוות מוחי

לכבוד העורך,
נתקלתי בשני מופעים של מכתבו האחרון (שפורסם) של הגרש"ז בעניין מוות מוחי באתר של מכון שלזינגר.
הראשון במכתב מד"ר שולמן לעורך אסיא הכולל הערות העורך[1] והשני בקטע מ"נשמת אברהם" שעוסק בסוגיה[2].
מתברר שיש חוסר תאימות בנוסח של שני המכתבים כפי שהם מובאים באתר. הנה המכתב ב"נשמת אברהם":
לכבוד ד"ר שולמן הנכבד הי"ו,
את מכתבו קבלתי והנני להודיעך שלא שיניתי את דעתי ממה שכתבתי לך (פורסם באסיא אלול תשנ"ד עמ' 22-23), ועדיין אני חושב שמי שמת מות מוחי, לפי דין תוה"ק עדיין דינו כספק גוסס אשר המזיז גוסס דינו כשופך דמים, וכל שכן שאין להוציא ממנו שום אבר, וכפי שכתבתי לפרופ' אברהם הי"ו (פורסם באסיא שם עמ' 10-16).
ביקרא דאורייתא ובכבוד רב, ובברכה
שלמה זלמן אויערבאך

והנה המכתב המקורי באסיא (אסיא נו, עמ' 122; ספר אסיא י עמ' 328):

כפי שאפשר לראות, בנוסח הראשון המכתב מסתיים בהתייחסות למכתב לפרופ' אברהם ס. אברהם, ולא מזכיר את המאמר של ד"ר שטינברג, בעוד שהנוסח השני כן מזכיר את המאמר של ד"ר שטינברג. אז שאלותי הן:

  1. מהו הנוסח הנכון של המכתב (והאם ההפניות לאסיא בסוגריים הן חלק מהנוסח המקורי או שנוספו על ידך), עם ההתייחסות למאמר של ד"ר שטינברג או בלעדיה?
  2. בנוסח המכתב מאמרו של ד"ר שטינברג מצויין כ"עמ' 10-16" בעוד שבהערת העורך בסוף המסמך הוא מתואר כ"עמ' 5-16", מה פשר הבדל זה בציון העמודים?

בתודה מראש,
אסי

תשובת העורך:

לאחר בדיקת כתב היד של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, ובירור עם מחבר הנשמת אברהם, הובהר כי בספר נשמת אברהם נשמטה שורה בהקלדה וכך נשמטו המילים (פורסם באסיא שם עמ' 26-28) וכמבואר במאמרו של ד"ר שטינברג הי"ו".

חשוב לציין כי באסיא נ"ד ובספר אסיא י, הובא צילום מקורי של מכתב הגרש"ז איערבאך זצ"ל.

                                                                       הרב מרדכי הלפרין

  1. אסיא נו, (1995) עמ' 123-121; ספר אסיא י עמ' 329-327.
  2. נשמת אברהם.