נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

איפור קבוע

אברהם, אברהם. "איפור קבוע" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 399.