נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

אמצעי מניעה – מבט הלכתי-רפואי

קטן, חנה, ואחרים. "אמצעי מניעה – מבט הלכתי-רפואי" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 139-147.