נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בירורים וספקות בענין פקוח נפש בשבת וביום הכיפורים – שו״ת

דומב, צבי, ושלמה אויערבאך. "בירורים וספקות בענין פקוח נפש בשבת וביום הכיפורים – שו״ת" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 536-540.