נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בית נתן – בית של נתינה

פנקס, ורד. "בית נתן – בית של נתינה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 411-414.