נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בעיה לדיון: "תינוק מבחנה"

שטינברג, אברהם. "בעיה לדיון: "תינוק מבחנה"" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 11-16.